Van inzoomen tot uitzoomen en alles er tussenin

Inspiratie

Vanuit verschillende kanten kijken naar een vraag of een onderwerp, dat is wat ik graag doe.

Soms schrijf ik mijn ervaringen op, in gedichten, korte teksten, een blog. En soms lees ik iets van iemand anders, iets dat mij inspireert. Ik deel beiden graag.

Door ze te lezen kan je mij beter leren kennen. En wellicht kan het voor jou ook een bron van inspiratie zijn.

De kracht van dialoog als gesprek

De kracht van dialoog als gesprek

Ik geloof in de kracht en werking van een dialoog. Vanuit dialogische principes kan je werken aan gelijkwaardigheid in het contact, aan open luisteren, aan het kunnen en mogen uitspreken van wat werkelijk belangrijk is.
Van zoveel waarde in veranderprocessen en overal waar wordt samengewerkt.

lees verder

…wanneer luisteren om te reageren over gaat in luisteren om te begrijpen, kan er contact ontstaan…

lees verder
Elkaars stemmen en wijsheid benutten

Elkaars stemmen en wijsheid benutten

Hoe je de werkelijkheid ziet hangt af van de tijd en plaats die je in het leven inneemt. Luisteren naar elkaars verhalen, elkaars waarheden met elkaar delen, vanuit de intentie ‘niemand heeft het monopolie op de waarheid’, helpt het hele verhaal te vormen, helpt de groepswijsheid te vergroten. Dit verhaal illustreert dat zo mooi.

lees verder
‘Een kaartenbak aan ervaring’

‘Een kaartenbak aan ervaring’

Hoe mooi is het om mijzelf opeens bewust te worden van alles wat ik in het al wat verder liggende verleden in mijn werk hebt gedaan, op hoeveel plekken ik ben geweest, met hoeveel mensen ik heb samengewerkt. Mij realiserend dat alles wat ik ooit heb gedaan, dat iedereen wie ik heb ontmoet bijgedragen heeft aan wie ik nu ben, wat ik nu te bieden heb. Dierbaar onverwacht moment van reflectie.

lees verder

Plek waar verleden en innovatie samenballen

“Als het verleden zijn plek en eer krijgt, opent dat de mogelijkheid om verder te gaan. Het verleden geeft dan kracht en bedding aan het heden, zodat iedereen en alles zich op de toekomst kan richten”. Dat is voor mij zo voelbaar op de plek waar ik vele jaren met zoveel plezier heb gewerkt. De woorden borrelen als vanzelf naar boven.   

lees verder
Dialoogcirkels

Dialoogcirkels

Een dialoogcirkel… is voor mij een dialoog zonder met elkaar in gesprek te gaan. Het gaat om ruimte en bedding maken voor elkaar, het gaat om het vertellen en het luisteren van hart tot hart, het gaat over delen, verbinden, reflectie en betekenis geven. Het gaat om het zoeken van de wijsheid in het andere verhaal, de andere mening.

lees verder
Deep Democracy en samenwerken

Deep Democracy en samenwerken

In 2015 maakte ik kennis met Deep Democracy. Het was een schot in de roos. Deep Democracy geeft wat mij betreft een goed perspectief op het werken met dilemma’s, polariteiten en de onderstroom in teams.

lees verder