1. Home
 2. Babette Blom
 3. Mijn benadering

Veranderen begint met de wereld te nemen zoals deze is

In mijn benadering van vraagstukken

… zeg ik ‘ja‘ tegen dat wat er is in plaats van er zo snel mogelijk van af te willen en naar het nieuwe toe te gaan. Erkennen van dat wat er is, het niet weten, zie ik als startpunt voor beweging, groei en verandering.

… heb ik aandacht voor zowel de bovenstroom (dat wat zich aan de buitenwereld laat zien) én de onderstroom (dat wat onzichtbaar is en vaak wel voelbaar). Wat willen beiden vertellen?

… probeer ik verbindend te zijn in een omgeving van mensen met verschillende belangen. Ik hou het te behalen resultaat voor ogen en betrek de verschillende betrokkenen op een open manier bij het proces en gesprek.

… geef ik op een natuurlijke manier leiding aan gesprekken en mensen. Ik probeer mensen te ondersteunen, mee te krijgen en te enthousiasmeren door samen een aantrekkelijk perspectief te ontdekken.

… zoom ik in, en zoom ik uit. Ik zoom in naar dat wat er nu speelt, en zoom uit naar het grotere geheel en de context. Ik kijk naar het ervaren probleem als symptoom, als informatiebron. Welke wijsheid is er in te ontdekken?

… kan ik gids zijn voor zover ik zelf het pad gelopen heb. Ik put uit mijn eigen ervaringen en lessen in mijn leven, scholing, werk en privé.

hoed

Opleidingen

Een leven lang leren en blijven ontdekken:

Ik vind het belangrijk om mij continu te blijven ontwikkelen, te blijven leren, te blijven ontdekken. Ik volg opleidingen, workshops, trainingen. Ik ga naar lezingen en ik maak deel uit van verschillende intervisiegroepen met collega’s, waarin ik reflecteer op mijn manier van werken en handelen. Hieronder noem ik een aantal van de opleidingen die ik heb gevolgd.

 • 2019Inge Land
  Verdieping in familiesystemen en -opstellingen
 • 2015Human Dimensions
  Deep Democracy level I en II
 • 2014 – 2020Bert Hellinger Instituut
  Systeemdynamiek in organisaties, systemisch interveniëren zonder opstellingen, werken met het potentieel in organisaties, dynamiek conflicten in organisaties
 • 2012 – 2020Buurtbemiddeling
 • 2010 – 2011COCD
  Leergang creatief denken en beelddenken, mastervisie beelddenken
 • 2009School voor Training
  Opleiding tot trainer
 • 2000 – 2004School voor Coaching
  Diverse opleidingen tot coach (individuele- en teamtrajecten)
 • 1986 – 2000Diverse nascholingen
  In communicatie
 • 1986Universiteit van Amsterdam
  Doctoraal massacommunicatie