1. Home
  2. Voor wie ik werk

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder

Ik werk graag met mensen en organisaties die zelf sturing willen geven aan hun leven en werk, ongeacht de omstandigheden en betrokkenen. Mensen die leiding geven aan projecten en teams in betekenisvolle organisaties. Mensen die werken aan complexe vraagstukken in een dynamisch speelveld met veel belangen.

Als zelfstandige en in loondienst heb ik veel ervaring opgedaan in de publieke en private sector. Ik heb aan den lijve ervaren hoe het is vanuit verschillende rollen en in uiteenlopende omgevingen te werken. Soms met vallen en opstaan, altijd met mildheid naar mezelf en de ander, heb ik geleerd de situatie te beïnvloeden door zelf iets anders te doen.

Met dankbaarheid en trots kijk ik naar mijn bijdrage aan mijn opdrachtgevers en werkgevers. Een aantal van hen licht ik hieronder toe.

Voor wie ik werk

reflectiebijeenkomst

Avans Hogeschool

Docent teamcommunicatie

Al 20 jaar ben ik docent, examinator en betrokken bij accreditaties in het onderwijs. Nu geef ik het vak teamcommunicatie aan Avans Hogeschool deeltijd. Ik motiveer studenten om vooral te kijken naar de positie die zij zelf innemen in de organisatie. Om goed te reflecteren op het gedrag dat ze zelf laten zien én ook kunnen beïnvloeden.

Dienende plek, eigenaarschap, stimuleren en motiveren, energie, bedding voor groei
reflectiebijeenkomst

Plus Retail

In company leiderschapstrajecten

Ik trainde tot nu toe ca. 200 leidinggevenden op het gebied van persoonlijke leiderschap. Gedurende 9 maanden werken ze aan persoonlijke leiderschaps-thema’s. Het traject bestaat uit trainingsdagen, intervisies en coachgesprekken. Deelnemers reflecteren op hun gedrag en leren vanuit hier te begrijpen, verbinden, beïnvloeden en sturen.

persoonlijk leiderschap, vertrouwen geven, vertrouwen krijgen, volgen en leiden, patronen en vaardigheden
reflectiebijeenkomst

Diverse organisaties

Coachtrajecten

Diverse leidinggevenden en professionals heb ik begeleid in hun professionele ontwikkeling. Mensen die meer inzicht wilden krijgen in eigen patronen, een volgende stap wilden maken in hun leiderschap, leidinggevenden die zachter willen worden. Soms is één gesprek al bijna voldoende, een andere keer meerdere gesprekken.

inzicht -> uitzicht, stilstand -> beweging, onzekerheid -> vertrouwen
reflectiebijeenkomst

High Tech Campus

Teamleider communicatie

10 jaar werkte ik als teamleider communicatie bij High Tech Campus Eindhoven (destijds Philips). In een speelveld met veel partijen, stakeholders en belangen heb ik geleerd wat de meest dienende plek was om vanuit te werken. Mijn aanpak kenmerkte zich door focus houden, leiden en volgen, incasseren en doorgaan in een soms weerbarstige praktijk.

volgen en leiden, omgevingssensitief, meerzijdig partijdig, leidinggeven
reflectiebijeenkomst

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddelaar in Eindhoven

Heel mijn leven doe ik al vrijwilligerswerk, de laatste 10 jaar als buurtbemiddelaar in Eindhoven. Ik begeleid gesprekken tussen buren waarin er opnieuw contact tussen hen kan ontstaan. Ik onderzoek samen met de betrokkenen respectvol het verlangen onder het conflict en probeer daarmee mensen en meningen dichter bij elkaar te brengen.

het open gesprek, de vis op tafel, rimpeling in de vijver
reflectiebijeenkomst

Diverse organisaties

Ontrafelbijeenkomst

Meerdere leidinggevenden van (project)teams heb ik geholpen om inzicht te krijgen in een situatie van stagnatie. Daarbij werk ik vaak met opstellingen, waarbij je de situatie in beeld brengt met elementen op de tafel of in de ruimte. Inzoomen en uitzoomen, patronen ontdekken en duiden om zo de benodigde interventie in beeld krijgen.

ontschuldigen, ontrafelen, patronen, bewegen