1. Home
  2. Inspiratie
  3. De kracht van dialoog als gesprek

De kracht van dialoog als gesprek

Ik geloof in de kracht en werking van een dialoog. Vanuit dialogische principes kan je werken aan gelijkwaardigheid in het contact, aan open luisteren, aan het kunnen en mogen uitspreken van wat werkelijk belangrijk is. Van zoveel waarde in veranderprocessen en overal waar wordt samengewerkt.

Dialogisch werk

Wanneer er een tijd van verandering aanbreekt, is het helpend dat je weet wat er leeft in en buiten je organisatie. Niet alleen de bovenstroom maar zeker ook de onderstroom verdient hierbij aandacht. Welke gesprekken voeren medewerkers bij het koffiezetapparaat, maar niet op de plek waar het gesprek gevoerd hoort te worden? En hoe is dat voor relevante betrokken groepen buiten de organisatie? Waar en door wie wordt het echte gesprek gevoerd? Hoe zorg je er samen voor dat iedereen zich in een team, groep of organisatie werkelijk gehoord voelt? Hoe werk je samen aan een cultuur waarin ieders bijdrage gewaardeerd wordt? Welke nog niet gehoorde invalshoeken kunnen (nog niet) gehoorde mensen en groepen?

Nuttig ontwikkelinstrument

Als het er werkelijk toe doet, dan kan het helpen om alle ervaring, kennis, vaardigheden en wijsheid die in de organisatie aanwezig is, boven tafel te krijgen. In een situatie waarin de meningen en opvattingen van mensen schuren, juist dan kan dialoog een nuttig ontwikkelingsinstrument zijn.

Dialoog is een onderzoekende en verbindende gespreksvorm, waarmee je, naast kennis, wijsheid en vaardigheden vergaren, ook draagvlak en commitment kunt creëren. Waarmee je lastige onderwerpen met elkaar kan bespreken, zonder direct op elkaar te hoeven reageren. Je vormt een cirkel met elkaar, dat kan trouwens ook heel goed online, en je deelt verhalen met elkaar over over een onderwerp. In een dialoog praat je naar het midden, alsof je rond een kampvuur zit en elkaar verhalen vertelt. Je spreekt elkaar dus niet rechtstreeks aan. Dat geeft iedereen de ruimte en de vrijheid om te delen, zonder dat daar op gereageerd hoeft te worden.

Dialogische vaardigheden en houding

In een dialogisch gesprek werk je vanuit gelijkwaardigheid in het contact. Het toepassen van vaardigheden als open luisteren, het kunnen en mogen uitspreken van wat werkelijk belangrijk is, het uitstellen van je oordelen, het niet leidend laten zijn van aannames, helpen om de gelijkwaardigheid en veiligheid te creëren.

In een dialoog word je je bewust van deze vaardigheden, en iedere dialoog kom je daar weer een stapje verder in. Het blijft een leven lang leren en ontwikkelen.

Iedere eerste donderdagavond van de maand organiseer ik samen met mijn collega Hedi Manderfeld online dialoogcirkels.