1. Home
  2. Inspiratie
  3. Dialoogcirkels

Dialoogcirkels

Een dialoogcirkel... is voor mij een dialoog zonder met elkaar in gesprek te gaan. Het gaat om ruimte en bedding maken voor elkaar, het gaat om het vertellen en het luisteren van hart tot hart, het gaat over delen, verbinden, reflectie en betekenis geven. Het gaat om het zoeken van de wijsheid in het andere verhaal, de andere mening.

Een cirkel als ritueel bestaat al eeuwenlang. Mensen verzamelen zich rond een vuur en vormen samen een aaneengesloten kring eromheen.

Een cirkel biedt een moment van stilte, reflectie, verdieping, rond een thema, vraag of gebeurtenis die op dat moment speelt en van belang is.

De wereld is continu in verandering, met grote dingen en kleine dingen, het verandert. En dat kan periodes met zich mee brengen van onzekerheid, periodes waarin we het nog niet weten. Het oude is er niet meer, het nieuwe is er nog niet.

Jezelf en de ander de ruimte geven om alles wat er is een stem te geven: de zekerheid en de onzekerheid, het vertrouwen en de angst, de blijdschap en het verdriet. Dit kan ruimte creëren voor verandering en vernieuwing, in jou, de ander, je team of organisatie.

Met een cirkel vertragen we, spreken we ons uit en luisteren we vanuit ons hart, zijn we stil en laten we dat opkomen wat er op dat moment is. Als alles is gezegd dat gezegd wil worden ronden we af, en delen we in stilte met elkaar dat wat heeft geraakt en welke beweging naar boven komt.

Iedereen kan het woord nemen, stem geven aan wat in je is of speelt. Je plek innemen mag ook in stilte. In cirkels is er ruimte voor wezenlijk ontmoeten, voor verbinden met elkaar en vorm geven aan transitie. Het samenkomen kan nieuwe perspectieven bieden of een nieuwe beweging in je denken of handelen op gang brengen.

Waarom wil ik dit?

in de afgelopen jaren is het zaadje in mij geplant om een bijdrage te leveren aan wat meer mildheid in het horen, zien en voelen van de ander. Ontschuldigen, deep democracy, systemisch werk kwamen op mijn pad. De ander proberen te begrijpen, ook wanneer hij of zij een totaal andere mening heeft. Ruimte bieden, een plek bieden waar ieder zijn verhaal kan vertellen, vanuit het hart, met een open gehoor. Ruimte creëren voor verstilling, voor ontmoeting.

En ik ben steeds weer op zoek naar werkvormen en gespreksvormen die bij mijn verlangen passen. En cirkels passen daar zo goed bij. Door stil te staan bij dat wat er is binnen je zelf, in contact met anderen. Alleen dat al kan helderheid creëren. Voor jezelf en voor de ander. Het kan helpen om een keuze te maken. Niet alleen, maar gedragen door de prikkel en de verhalen van de ander.

Samen

In de online dialoogcirkels, iedere eerste donderdagavond van de maand, trek ik samen op met Hedi Manderfeld. We hebben elkaar leren kennen in een opleiding bij Inge Land. We mochten elkaar en we ontdekten dat we samen een aantal interesses met elkaar deelden. Deep Democracy, systemisch werk, en een verlangen naar meer mildheid, openheid naar de ander, ieder vanaf onze eigen plek.

We geloven er allebei in dat er geen monopolie op de waarheid is. We proberen waar het kan vanuit meerdere perspectieven naar een vraag te kijken. Niets uit zichzelf is goed of fout. We doen dit om over onszelf en de wereld om ons heen te leren.

Dialoogcirkels in 2021

Voor dit moment organiseren we de cirkels online, in de avond. Wanneer dat weer kan, komen we ook samen, in een ruimte.

Vanaf september 2021 organiseren we iedere eerste donderdagavond van de maand een dialoogcirkel, van 19.30 tot 21.00 uur. We vragen een kleine bijdrage van € 15,00 per cirkel, excl. BTW. Je bent van harte welkom.

Wil je meer weten, voel je welkom om contact met mij op te zoeken. Wij organiseren dialoogcirkels ook in organisaties en tussen organisaties.