1. Home
  2. Aanbod
  3. Agenda
  4. ‘Kampvuur’ gesprekken voor vrouwen

Ik dacht: ik moet mijn vuisten ballen, iemand zei: open je hand - Freek de Jonge

‘Kampvuur’ gesprekken voor vrouwen

Al eeuwenlang verzamelen mensen zich in een kring rond kampvuren. Een moment voor het delen van verhalen, luisteren naar elkaar, reflectie. Iedere maand, op de eerste zaterdagmorgen van de maand, zet ik mijn huis open voor een dialoogcirkel voor vrouwen. In een cirkel staan we stil bij een thema dat op dat moment voor jou speelt.

Centrale vraag is hoe verhoud jij je tot dat wat er op dat moment speelt in jouw leven, of in de maatschappij? Hoe blijf je open? Waarin word jij geraakt? Hoe hou je je hart open als je geraakt bent? Op welke manier kan je mild blijven luisteren en waarnemen? Hoe kan je het hart onder de hardheid vinden, bij jou zelf, bij de ander?

In een cirkel maken we holding space voor elkaar en voor alles dat er is en mag ontstaan.

De dialoogcirkels bieden een veilige plek om gezamenlijke wijsheid te laten ontstaan en deze te benutten voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Tevens ontwikkel je je dialogische vaardigheden en houding, waarvan ik geloof dat ze onze samenleving zoveel kunnen brengen.

Dit aanbod past bij vrouwen met behoefte aan reflectie en open gesprek in een veilige setting met andere vrouwen.

  • 2 april | 1e zaterdag vd maand
2 uur
Eindhoven
€ 35,- excl BTW
4 tot 6

Wat gaan we doen?

Ik ontvang je graag in mijn werkruimte in Eindhoven. We ontmoeten elkaar in een informele en veilige setting. We gaan door als er tenminste vier vrouwen zich hebben aangemeld.

We onderzoeken iedere dialoogcirkel dat wat ons raakt op dat moment in de samenleving, of iets dat jou raakt in kleinere kring. Na een incheck, een korte inleiding, zal ik soms verder gaan met een kleine systemische oefening of opstelling. Daarna gaan we in gesprek met elkaar, op dialogische wijze.

Natuurlijk zijn koffie, thee inbegrepen.

Het is super fijn om in een groep van allemaal vrouwen de tijd te nemen om met elkaar te reflecteren op situaties die op dat moment spelen. Onze eigen verhaal delen, luisteren naar verhalen van de ander, zonder de intentie om te moeten overtuigen. Daardoor ontstaan er inzichten en ideeën, die ik daarvoor nog niet had.

Gemeente
Teamleider