1. Home
 2. Aanbod
 3. Agenda
 4. Online dialoogcirkels voor vrouwen – wijsheid uit de seizoenen

Wanneer wij samen met milde ogen luisteren, kunnen wij in samenkracht groeien

Online dialoogcirkels voor vrouwen – wijsheid uit de seizoenen

Een cirkel als ritueel bestaat al eeuwenlang. Mensen verzamelen zich rond een vuur en vormen samen een aaneengesloten kring eromheen. Een cirkel biedt een moment van stilte, reflectie, verdieping, rond een thema, vraag of gebeurtenis die op dat moment speelt en van belang is. De wereld is continu in verandering, met grote dingen en kleine dingen, het verandert. En dat kan periodes met zich mee brengen van onzekerheid, periodes waarin we het nog niet weten. Het oude is er niet meer, het nieuwe is er nog niet. Jezelf en de ander de ruimte geven om alles wat er is een stem te geven: de zekerheid en de onzekerheid, het vertrouwen en de angst, de blijdschap en het verdriet. Dit kan ruimte creëren voor verandering en vernieuwing, in jou en de ander.

Ontmoeten in cirkels kan beweging brengen in iets dat vast zit, een klein duwtje bieden om een volgende stap te zetten. Door het vertellen en het delen van verhalen, kan je je eigen wijsheid en de groepswijsheid vergroten. Kan je ontdekken hoe jij je wilt verhouden tot de nieuwe werkelijkheid. Gedragen, geïnspireerd, geraakt door de verhalen van jezelf en de ander.

In 2022 organiseren Hedi Manderfeld en ik zes keer een online dialoogcirkel, vanaf 10 februari 2022, van 19.30 tot 21.00 uur. Je bent van harte welkom.

Dit aanbod past bij vrouwen die behoefte hebben aan een plek om met andere vrouwen te reflecteren op dat wat er in hun leven gebeurt. Een plek om verhalen en ervaringen uit te wisselen rond levensthema’s.

 • 9 juni
 • 8 september
 • 10 november
 • 21 december
19.30 - 21.00 uur
Online
€ 25 (1 cirkel) - € 65 (3 cirkels)
vanaf 4 deelnemers

Hoe werkt het?

Met een cirkel vertragen we, spreken we ons uit en luisteren we vanuit ons hart, zijn we stil en laten we dat opkomen wat er op dat moment is.

We laten ons in 2022 in de dialoog cirkels inspireren door de beweging van de seizoenen. Iedere dialoogcirkel sluiten we bewust aan bij de tijd van het jaar, de momenten en bewegingen in de natuur en de innerlijke kwaliteit ervan. Met elkaar onderzoeken we of we de kwaliteit van het seizoen herkennen in actuele thema’s in ons leven. Dit doen we met een systemische blik. We verkennen met elkaar wat dit seizoen met haar bewegingen in de natuur ons aan wijsheid kan brengen, hoe zij ons kan inspireren bij een bepaalde vraag, thema of dilemma.

We komen online bij elkaar. Iedere cirkel kent een aantal vaste onderdelen. We checken in met elkaar en er volgt een korte inleiding op het thema dat die avond in het midden ligt van de cirkel. We doen een kleine systemische oefening of een opstelling. Daarna delen we met elkaar onze ervaringen verhalen rond vragen die door de begeleiders in het midden worden gelegd.

Als alles is gezegd dat gezegd wil worden ronden we af, en delen we met elkaar dat wat heeft geraakt en welke beweging naar boven komt. Ter afronding checken we uit met elkaar.

In iedere dialoogcirkel maken we de volgende afspraken met elkaar:

 • we blijven in relatie met elkaar
 • we zijn bereid ons te verwonderen en van gedachten te veranderen
 • we luisteren openhartig, ook als we iets horen dat raakt
 • we spreken vrijmoedig en zwijgen vrijmoedig, wanneer dat jezelf en de groep krachtiger maakt
 • niemand heeft het monopolie op de waarheid
 • we vertragen, verstillen, verdiepen, zoomen uit, en zoomen in

Een dialoog voeren kan je eigenlijk alleen maar leren door het te doen, door het te ervaren. Dat is het mooie van deze online cirkels, ze vormen daarmee een maandelijkse oefening in dialogisch gesprekken voeren.

Hartelijk dank voor het idee en het zorgvuldig organiseren van de digitale cirkel van ontmoeting en dialoog. De muziek, de oefening, de inbreng van een ieder hebben me veel gebracht, mooi om zo digitaal verbonden te kunnen zijn en dat reisafstand er dan ook niet toe doet. En nog extra belangrijk in deze tijd, waarin fysiek ontmoeten niet mogelijk is.

Deelnemer aan de online cirkels samen met Hedi Manderfeld georganiseerd
Leidinggevende