1. Home
  2. Aanbod
  3. Conflictcoaching
  4. Bemiddelings gesprek

Zoekend naar het hart onder de hardheid

Bemiddelings gesprek

Soms is de samenwerking zo stroef geworden, dat het niet meer goed lukt om met elkaar in gesprek te gaan. De verwijdering is dan te groot geworden om nog contact met elkaar te kunnen maken. Wanneer alle betrokkenen de behoefte voelen om weer in verbinding te komen met de ander, kan het helpen om hier iemand van buiten bij te halen.

In de afgelopen tien jaar heb ik als buurtbemiddelaar veel kennis en ervaring opgedaan in het begeleiden van gesprekken bij conflicten. Ook in organisaties ben ik daar regelmatig voor gevraagd. Ik heb geen officiële mediation opleiding gevolgd. Wel heb ik veel praktijkervaring als buurtbemiddelaar, en ben ik geschoold in Deep Democracy vaardigheden en dialogisch werk.

Als je merkt dat het gaat schuren tussen jou en de ander, wees dan niet te laat om hier iets mee te gaan doen. Vaak worden bemiddelaars en mediators er zo laat bij geroepen, waarbij als enige oplossing over blijft, om met begeleiding op een zorgvuldige manier uit elkaar te gaan. Dat is zonde.

Dit aanbod past bij mensen in organisaties die behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning bij het herstellen van het contact met de ander.

  • In overleg
In overleg
Eindhoven of op locatie
Offerte op maat
In overleg

Hoe werk ik?

Na een eerste korte schets van de situatie vind ik het belangrijk om met alle betrokkenen een individueel gesprek te voeren, om te onderzoeken wat er speelt, wat dit doet met iedereen, en waar het verlangen zit bij alle betrokkenen. Daarna komen we bij elkaar in een gesprek. Soms zijn dat een paar gesprekken, afhankelijk van dat wat er speelt. We ronden af met gemeenschappelijke intenties en soms ook afspraken. Na een maand neem ik contact op met alle betrokkenen om te horen hoe het op dat moment is. Ook kunnen we dan kijken wat er nog verder nodig is om de communicatie ook in de toekomst open te houden.

Babette haar manier van werken is voor mij tekenend voor de kern van Deep Democracy. Net als in de zienswijze van Deep Democracy geeft Babette handvatten voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Op een warme maar zeker niet softe manier brengt ze mensen en hun (botsende) meningen bij elkaar en worden deze op respectvolle wijze onderzocht. De verbindende kracht die van Babette uitgaat vind ik een inspiratie en heel prettig om mee samen te werken!

Vrijwilligersorganisatie
Coördinator