Babette Blom communicatieadvies en coaching | M 06-33770678 | mail@babetteblom.nl

Babette Blom communicatieadvies en coaching

• JA zeggen tegen dat wat er is ipv NEE, ik wil er van af
• de waarde van meerzijdig partijdig zijn 
• de kracht van oordeelloos kijken naar de ander 
• stilstaan om vooruit te komen

Een organisatie, een team, een individu heeft altijd te maken met andere organisaties, teams, mensen. Om een resultaat te halen, een ideaal te verwezenlijken, op een goede manier samen te leven en werken. En vaak gaat dit zonder problemen, lukt het goed om effectief met de ander om te gaan en soms dreigt er gedoe, een conflict, of stagnatie te ontstaan.

BabetteBlom Communicatieadvies en Coaching begeleidt organisaties en teams die met hart en ziel willen samenwerken en samenleven.  

Met respect voor alle betrokken partijen wordt zichtbaar en hoorbaar gemaakt wat verborgen is. Met een milde manier van kijken, naar zichzelf en de ander, en kijkend vanuit verschillende perspectieven, wordt het potentieel en de bewegingsruimte vergroot.  

Met haar aanpak zorgt zij ervoor dat de organisatie of het veranderproces weer in beweging komt en er op een effectieve manier samengewerkt en samen geleefd kan worden. 

BabetteBlom Communicatieadvies en Coaching werkt vanuit de overtuiging dat iedere persoon enorganisatie in zich alle mogelijkheden heeft om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee ze wordt geconfronteerd.